DOWNLOAD CATALOGUE

TEM

TEM is the leading Slovenian manufacturer of electric switches and sockets.

This brand has over 40 years experience in offering easily adaptable, technologically innovative, and aesthetically pleasing products, which help set the mood and atmosphere in all sorts of living and working environments.

In cooperation with TEM we provide you:

  • • Design switches
  • • Classic switches
  • • Different kinds of sockets
  • • Distribution boxes

Products

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M NM72

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M NM40

COVER PLATE SOFT 2/3M OS23PW

COVER PLATE SOFT 1/3M OS13PW

COVER PLATE SOFT 1/2M OS10PW

COVER PLATE SOFT 2x7M OS72PW

COVER PLATE SOFT 7M OS70PW

COVER PLATE SOFT 4M OS40PW

COVER PLATE SOFT 3M OS30PW

COVER PLATE SOFT 4x2M OS28PW

COVER PLATE SOFT 3x2M OS26PW

COVER PLATE SOFT 2x2M OS24PW

COVER PLATE SOFT 2M OS20PW

COVER PLATE PURE 2/3M OP23WB

COVER PLATE PURE 1/3M OL13WB

COVER PLATE LINE 2/3M OL23PW

COVER PLATE LINE 1/3M OL13PW

COVER PLATE LINE 1/2M OL10PW

COVER PLATE LINE 7M OL70PW

COVER PLATE LINE 4M OL40PW

COVER PLATE LINE 3M OL30PW

COVER PLATE LINE 4M OL28PW

COVER PLATE LINE 3x2M OL26PW

COVER PLATE LINE 2x2M OL24PW

COVER PLATE LINE 2M OL20PW

COVER PLATE PURE 7M OP70WB

COVER PLATE PURE 4M OP40WB

COVER PLATE PURE 3M OP30WB

COVER PLATE PURE 3x2M OP26WB

COVER PLATE PURE 2x2M OP24WB

COVER PLATE PURE 2M OP20WB

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB20PD

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PD

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PD

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PW

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PW

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB20PW

DISTRIBUTION BOX METALIS RB22V0

DISTRIBUTION BOX METALIS RB22

DISTRIBUTION BOX METALIS RB24

DISTRIBUTION BOX METALIS RB21

DISTRIBUTION BOX METALIS RB23

DISTRIBUTION BOX METALIS RB20

DISTRIBUTION BOX AF20PW

DISTRIBUTION BOX AF10PW

SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL OE41PW

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL OE40PW

SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL OE31PW

SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL OE30PW

SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL OE21PW

SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL OE20PW

CHILD PROTECTION AE51PW

CONNECTION BOX 5 POLE AE20PW

BLANK AE10PW

IR SWITCH EE32PW

DIMMER ROTATIVE 2WAY EE15PW

SOCKET CAT5e KE37PW

SOCKET AUDIO KE22PW

SOCKET TV BASIC KE10PW

SOCKET SCHUKO DOUBLE VE16PWKS

SOCKET SCHUKO + COVER VE11PT

SOCKET SCHUKO VE10PW

SWITCH INTERMEDIATE SE70PW

SWITCH DOUBLE 2 WAY SE63PW

SWITCH 2 WAY SE60PW

PUSH BUTTOM SHUTTERS SE53PWTI50

SWITCH SHUTTERS SE52PWNT09

SWITCH 2GANG – 1WAY SE50PW

PUSH BUTTON 1 WAY SE11PWTI51

PUSH BUTTON 1 WAY SE11PWTI50

SWITCH 1 WAY SE10PWIN

SWITCH 1 WAY SE10PW

DISTRIBUTION BOX 48 + 8 RB23

DISTRIBUTION BOX 36+6 RB22

DISTRIBUTION BOX 24+4 RB21

DISTRIBUTION BOX 12+2 RB20

ADAPTER FOR DIN 2M RB11

ADAPTER FOR DIN 1M RB10

FLOOR BOX FLANGE RB47

FLOOR BOX RB43

FLOOR BOX FLANGE RB46

FLOOR BOX RB41

FLOOR BOX FLANGE RB44

FLOOR BOX RB40

BOX NO CUBO 3M AQ30PW

BOX NO CUBO 3M AQ31PW

BOX NO CUBO 2x2M AQ22PW

BOX NO CUBO 2M AQ20PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 6M AC61PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 4M AC41PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 2M AC21PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 1M AC11PW

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105 HW20

BOX COVER DECORATIVE DE23

TIPAL RB FOR KNAUF 14X32 MP65

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72 HM72

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7 HM70

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4 HM40

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3 HM30

TIPAL RB FOR KNAUF 14X32 MP102

BOX COVER DECORATIVE PM7 DM74

BOX COVER DECORATIVE PM72 DM75

BOX COVER PROTECTIVE PM7 DM73

BOX COVER PROTECTIVE PM4 DM43

BOX COVER PROTECTIVE PM3 DM33

BOX COVER DECORATIVE PM4 DM44

BOX COVER DECORATIVE PM3 DM34

CABLE TWENTY MP71

SCREW 125X125 WITH METAL MP61

FOLDING PADDING BOX HE11

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65 DM72

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65 DM31

DEVICE BOX DM71

DEVICE BOX DM41

ROUND BOX CONCRETE DEEP BE11

BOX COVER PROTECTION 60 DE20

MOUNTING FRAME WITHOUT CLAWS ~ 1/2M NM11

MOUNTING FRAME WITH SCREWS ~ 1/2M NM10

MOUNTING FRAME WITH SCREWS ~ 7M NM70

MOUNTING FRAME WITH SCREWS ~ 3M NM30

MOUNTING FRAME WITHOUT CLAWS ~ 2M NM21

MOUNTING FRAME WITH CLAWS ~ 2M NM20

SWITCH SET FOR BATHROOM 250V ~ 4M CM25PWOS

BELL 8VA 230V ~ 1M EM92PW

BUZZER 8VA 230V ~ 1M EM90PW

SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V EM81GW

SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V EM80GW

FINGERPRINT SWITCH ARX ONE ~ 2M EM70PW

LED LAMP 3D DUAL EM52RG99

LED LAMP 3D DUAL EM52RG91

LED LAMP 3D DUAL EM52RG90

LED LAMP 3D DUAL EM52RG

LED LAMP DUAL COLOR EM51RG

LED LAMP MONOCOLOR EM50GR

LED LAMP MONOCOLOR EM50RD

LED LAMP MONOCOLOR EM50BL

LED LAMP MONOCOLOR EM50WH

LED EMERGENCY LIGHT EM55

POWER SUPPLY USB 5V 1A ~ 2M EM65PW

ENERGY SAVER CARD SWITCH 3A 250V ~ 3M EM40PW

THERMOSTAT 6A 230V ~ 2M EM37PW

IR SWITCH EM32PW

IR SWITCH EM31PW

PUSH-BUTTON CONTROL EM26PW

SWITCH / DIMMER UNIVERSAL EM25PW

DIMMER ROTATIVE EM10PW

SOCKET USB 2.0 1M KM51PW

SOCKET CAT5e, RJ45 8/8 KM37PW

SOCKET AUDIO 2xRCA 1M KM22PW

SOCKET SAT BASIC KM24PW

SOCKET SAT BASIC KM15PW

SOCKET TV BASIC KM20PW

SOCKET TV KM10PW

SOCKET ITALIAN ~ 1M VM30PW

SOCKET EURO VM20PW

SOCKET SCHUKO VM11PP

SOCKET SCHUKO VM11PT

SOCKET SCHUKO VM10PW

LED LAMP 230V AC/DC 0,34W IA20BL

LED LAMP 230V AC/DC 0,34W IA20RD

LED LAMP 230V AC/DC 0,34W IA20GR

LED LAMP 230V AC/DC 0,34W IA20WH

NEON LAMP 230V ~ 0,34W IA10OR

BLANK 2M TM22PW

BLANK 1M TM21PW

BUTTON 2M INDICATOR TM12PWIN

BUTTON 2M TM12PW

BUTTON 1M INDICATOR TM11PWIN

BUTTON TM11PW

SWITCH INTERMEDIATE SM70PW

SWITCH 2WAY SM60PW

PUSH BUTTON SHUTTERS SM41PWNT10

SWITCH SHUTTERS SM40PWNT10

PUSH BUTTON 1WAY SM11PWIN02

PUSH BUTTON 1WAY SM11PWIN01

SWITCH ONE WAY SM10PWIN

SWITCH ONE WAY SM10PW

DOWNLOAD CATALOGUE

TEM

TEM është prodhuesi kryesor slloven i prizave dhe ndërprerësave elektrike.

Ky brend ka mbi 40 vjet eksperiencë në ofrimin e produkteve lehtësisht të adaptueshme, teknologjikisht inovative dhe estetike, të cilat ndihmojnë në vendosjen e disponimit dhe atmosferës në të gjitha llojet e mjediseve të jetesës dhe punës.

Në bashkëpunim me TEM, ne sjellim në treg këto produkte:

  • • Ndërprerësa me dizajn
  • • Ndërprerësa klasik
  • • Lloje të ndryshme të prizave
  • • Kuti shpërndarëse të rrymës

Products

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M NM72

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M NM40

COVER PLATE SOFT 2/3M OS23PW

COVER PLATE SOFT 1/3M OS13PW

COVER PLATE SOFT 1/2M OS10PW

COVER PLATE SOFT 2x7M OS72PW

COVER PLATE SOFT 7M OS70PW

COVER PLATE SOFT 4M OS40PW

COVER PLATE SOFT 3M OS30PW

COVER PLATE SOFT 4x2M OS28PW

COVER PLATE SOFT 3x2M OS26PW

COVER PLATE SOFT 2x2M OS24PW

COVER PLATE SOFT 2M OS20PW

COVER PLATE PURE 2/3M OP23WB

COVER PLATE PURE 1/3M OL13WB

COVER PLATE LINE 2/3M OL23PW

COVER PLATE LINE 1/3M OL13PW

COVER PLATE LINE 1/2M OL10PW

COVER PLATE LINE 7M OL70PW

COVER PLATE LINE 4M OL40PW

COVER PLATE LINE 3M OL30PW

COVER PLATE LINE 4M OL28PW

COVER PLATE LINE 3x2M OL26PW

COVER PLATE LINE 2x2M OL24PW

COVER PLATE LINE 2M OL20PW

COVER PLATE PURE 7M OP70WB

COVER PLATE PURE 4M OP40WB

COVER PLATE PURE 3M OP30WB

COVER PLATE PURE 3x2M OP26WB

COVER PLATE PURE 2x2M OP24WB

COVER PLATE PURE 2M OP20WB

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB20PD

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PD

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PD

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PW

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB21PW

FINE DISTRIBUTION PLASTIC BOXES RB20PW

DISTRIBUTION BOX METALIS RB22V0

DISTRIBUTION BOX METALIS RB22

DISTRIBUTION BOX METALIS RB24

DISTRIBUTION BOX METALIS RB21

DISTRIBUTION BOX METALIS RB23

DISTRIBUTION BOX METALIS RB20

DISTRIBUTION BOX AF20PW

DISTRIBUTION BOX AF10PW

SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL OE41PW

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL OE40PW

SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL OE31PW

SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL OE30PW

SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL OE21PW

SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL OE20PW

CHILD PROTECTION AE51PW

CONNECTION BOX 5 POLE AE20PW

BLANK AE10PW

IR SWITCH EE32PW

DIMMER ROTATIVE 2WAY EE15PW

SOCKET CAT5e KE37PW

SOCKET AUDIO KE22PW

SOCKET TV BASIC KE10PW

SOCKET SCHUKO DOUBLE VE16PWKS

SOCKET SCHUKO + COVER VE11PT

SOCKET SCHUKO VE10PW

SWITCH INTERMEDIATE SE70PW

SWITCH DOUBLE 2 WAY SE63PW

SWITCH 2 WAY SE60PW

PUSH BUTTOM SHUTTERS SE53PWTI50

SWITCH SHUTTERS SE52PWNT09

SWITCH 2GANG – 1WAY SE50PW

PUSH BUTTON 1 WAY SE11PWTI51

PUSH BUTTON 1 WAY SE11PWTI50

SWITCH 1 WAY SE10PWIN

SWITCH 1 WAY SE10PW

DISTRIBUTION BOX 48 + 8 RB23

DISTRIBUTION BOX 36+6 RB22

DISTRIBUTION BOX 24+4 RB21

DISTRIBUTION BOX 12+2 RB20

ADAPTER FOR DIN 2M RB11

ADAPTER FOR DIN 1M RB10

FLOOR BOX FLANGE RB47

FLOOR BOX RB43

FLOOR BOX FLANGE RB46

FLOOR BOX RB41

FLOOR BOX FLANGE RB44

FLOOR BOX RB40

BOX NO CUBO 3M AQ30PW

BOX NO CUBO 3M AQ31PW

BOX NO CUBO 2x2M AQ22PW

BOX NO CUBO 2M AQ20PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 6M AC61PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 4M AC41PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 2M AC21PW

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER 1M AC11PW

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105 HW20

BOX COVER DECORATIVE DE23

TIPAL RB FOR KNAUF 14X32 MP65

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72 HM72

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7 HM70

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4 HM40

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3 HM30

TIPAL RB FOR KNAUF 14X32 MP102

BOX COVER DECORATIVE PM7 DM74

BOX COVER DECORATIVE PM72 DM75

BOX COVER PROTECTIVE PM7 DM73