DOWNLOAD CATALOGUE

Ovivo

“OVIVO is the leading Turkish manufacturer of switches and sockets with visuality, convenience, awareness and innovative design.”

The main principle is to provide maximum satisfaction in sales and after sales service in market of produce safe products in accordance with international standards.
ELEKTROSISTEM purpose is to bring those products with competitive prices in accordance with international quality standards.

In cooperation with OVIVO we provide you:

  • • Different designs of switches
  • • Different kinds of sockets & accessories
  • • Fuse boxes

Products

TRIPLE SOCKETS 700-000000-113

TV SOCKET OutletEnd MINA 401-010300-225

DOUBLE SOCKETS 701-000000-013

TRIPLE SOCKETS 701-000000-012

GROUNDING PLUG 701-000000-004

ONE WAY SWITCH & SOCKET OUTLET NIVO 402-010000-910

CHILDPROOF SOCKET OUTLET EARTHED NIVO 402-010000-243

TWO WAY SWITCH NIVO 402-010000-209

DOUBLE ONE WAY SWITCH NIVO 402-010000-202

ONE WAY SWITCH NIVO 402-010000-200

5-GANG FRAME 401-010000-250

4-GANG FRAME 401-010000-228

3-GANG FRAME 401-010000-227

2-GANG FRAME 401-010000-226

DATA SOCKET OUTLET (1 Pcs CAT6 Jack) MINA 401-010300-229

DOUBLE SOCKET OUTLET EARTHED MINA 401-010300-907

CHILDPROOF SOCKET OUTLET EARTHED MINA 401-010300-243

DIMMER 800 Watt MINA 401-010300-212

CONTROL SWITCH ILLUMINATED LIGHT (LED LIGHT) MINA 401-010200-206

SOCKET OUTLET EARTHED MINA 401-010300-217

VENETIAN BLIND SWITCH MINA 401-010200-216

CONTROL SWITCH – BELL MINA 401-010200-207

DOUBLE TWO WAY SWITCH MINA 401-010200-211

TWO WAY SWITCH – INTERMEDIATE MINA 401-010200-214

TWO WAY SWITCH MINA 401-010200-209

TRIPLE ONE WAY SWITCH MINA 401-010200-254

DOUBLE ONE WAY SWITCH MINA 401-010200-202

ONE WAY SWITCH MINA 401-010200-200

DOWNLOAD CATALOGUE

Ovivo

OVIVO është prodhuesi kryesor turk i prizave dhe ndërprerësave me vizualitet, komoditet, ndërgjegjësim dhe dizajn inovativ.

Parimi kryesor është të sigurojë kënaqësi maksimale në shitjet dhe shërbimin pas shitjes në tregun e prodhimit të produkteve të sigurta në përputhje me standardet ndërkombëtare.
ELEKTROSISTEM ka për qëllim t’i sjellë ato produkte me çmime konkurruese në përputhje me standardet ndërkombëtare të cilësisë.

Në bashkëpunim me OVIVO, ne sjellim në treg këto produkte:

  • • Ndërprerësa me dizajne të ndryshme
  • • Lloje të ndryshme të prizave dhe aksesoreve
  • • Kuti të siguresave

Products

TRIPLE SOCKETS 700-000000-113

TV SOCKET OutletEnd MINA 401-010300-225

DOUBLE SOCKETS 701-000000-013

TRIPLE SOCKETS 701-000000-012

GROUNDING PLUG 701-000000-004

ONE WAY SWITCH & SOCKET OUTLET NIVO 402-010000-910

CHILDPROOF SOCKET OUTLET EARTHED NIVO 402-010000-243

TWO WAY SWITCH NIVO 402-010000-209

DOUBLE ONE WAY SWITCH NIVO 402-010000-202

ONE WAY SWITCH NIVO 402-010000-200

5-GANG FRAME 401-010000-250

4-GANG FRAME 401-010000-228

3-GANG FRAME 401-010000-227

2-GANG FRAME 401-010000-226

DATA SOCKET OUTLET (1 Pcs CAT6 Jack) MINA 401-010300-229

DOUBLE SOCKET OUTLET EARTHED MINA 401-010300-907

CHILDPROOF SOCKET OUTLET EARTHED MINA 401-010300-243

DIMMER 800 Watt MINA 401-010300-212

CONTROL SWITCH ILLUMINATED LIGHT (LED LIGHT) MINA 401-010200-206

SOCKET OUTLET EARTHED MINA 401-010300-217

VENETIAN BLIND SWITCH MINA 401-010200-216

CONTROL SWITCH – BELL MINA 401-010200-207

DOUBLE TWO WAY SWITCH MINA 401-010200-211

TWO WAY SWITCH – INTERMEDIATE MINA 401-010200-214

TWO WAY SWITCH MINA 401-010200-209

TRIPLE ONE WAY SWITCH MINA 401-010200-254

DOUBLE ONE WAY SWITCH MINA 401-010200-202

ONE WAY SWITCH MINA 401-010200-200