Rade Končar

Rade Koncar is leading Macedonia manufacturer of producing low voltage electrical equipment for industrial applications.

For more than 70 years they onstantly work on making the design of products more reliable, flexible and customizable.

These products are produced in standard configuration, however we can quickly customize our production for the client’s unique requests.

In cooperation with RADE KONCAR we provide you:

  • • AC-DC contactors from 9A to 400A
  • • Single phase and three phase voltage
  • • Thermal overload relays
  • • Rotary cam switches
  • • Push buttons

Products

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 1250-F KP 1250-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 800-F KP 800-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 250-F KP 250-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 125-F KP 125-F

MOTOR PROTECTION SWITCHES IN INSULATED ENCLOSURE PNDMS 25

ROTARY CAM SWITCHES BS BS

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 400 TRM 400

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 75 – 110 TRM 75 - 110

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 400D TRM 400D

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 75- N90 TRM 75 - N90

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 75 – N60 TRM 75 - N60

THERMAL OVERLOAD RELAYS TM 40 TM 40

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 1600-F KP 1600-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 800-F

MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKERS DMS 25

ADAPTOR FOR SEPARATE INSTALLATION ASM 75

ADAPTOR FOR SEPARATE INSTALLATION ASM 40

MOTOR CONTACTORS type CNN 400 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 400 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 250 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 250 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 170 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 170 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 315 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 315 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 200 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 200 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 140 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM140 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 110 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 110 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 80 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 80 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 90 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 90 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 70 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 70 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 60 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 60 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 50 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 50 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 32 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 32 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 40 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 40 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 25 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 25 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 18 10 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 18 10

MOTOR CONTACTORS type CNN 12 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 12 10

MOTOR CONTACTORS type CNN 9 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 9 10

Rade Končar

Rade Koncar është prodhuesi kryesor maqedonas për prodhimin e pajisjeve elektrike të tensionit të ulët për aplikime industriale.

Për më shumë se 70 vjet ata vazhdimisht punojnë në hartimin e produkteve më të besueshme, fleksibile dhe të personalizueshme.

Këto produkte janë prodhuar në konfigurimin standard, por ne mund të regulloje prodhimin tonë për kërkesat unike të klientit.

Në bashkëpunim me RADE KONCAR, ne sjellim në treg këto produkte:

  • • Kontaktorë AC-DC nga 9A në 400A
  • • Fazë njëfazore dhe trefazoree
  • • Reletë termike të mbingarkesës
  • • Ndërprerësa të rrymës

Products

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 1250-F KP 1250-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 800-F KP 800-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 250-F KP 250-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 125-F KP 125-F

MOTOR PROTECTION SWITCHES IN INSULATED ENCLOSURE PNDMS 25

ROTARY CAM SWITCHES BS BS

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 400 TRM 400

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 75 – 110 TRM 75 - 110

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 400D TRM 400D

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 75- N90 TRM 75 - N90

THERMAL OVERLOAD RELAYS TRM 75 – N60 TRM 75 - N60

THERMAL OVERLOAD RELAYS TM 40 TM 40

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 1600-F KP 1600-F

POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS KP 800-F

MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKERS DMS 25

ADAPTOR FOR SEPARATE INSTALLATION ASM 75

ADAPTOR FOR SEPARATE INSTALLATION ASM 40

MOTOR CONTACTORS type CNN 400 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 400 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 250 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 250 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 170 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 170 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 315 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 315 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 200 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM 200 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 140 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNM140 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 110 22 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 110 22

MOTOR CONTACTORS type CNN 80 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 80 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 90 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 90 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 70 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 70 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 60 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 60 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 50 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 50 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 32 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 32 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 40 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 40 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 25 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 25 00

MOTOR CONTACTORS type CNN 18 10 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 18 10

MOTOR CONTACTORS type CNN 12 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 12 10

MOTOR CONTACTORS type CNN 9 WITH AC CONTROL CIRCUIT ~ 400 V CNN 9 10