Electro Terminal

ELECTROTERMINAL is leading Austrian manufacturer of producing for the installation technology sector.

More than 50 years full of curiosity and inventiveness, is offering the market all the suppliers of electromechanical and optomechanical components for lighting, household appliances and installation.

In cooperation with ELECTROTERMINAL we provide you:

  • • Connector Strips PA
  • • Screwless Installation Connectors

Products

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL 4BE

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL S EKL 3 S

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL S EKL 2 S

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL S EKL 1 S

SCREWLESS INSTALLATION CONNECTORS SDK SDK3

SCREWLESS INSTALLATION CONNECTORS SDK SDK8

SCREWLESS INSTALLATION CONNECTORS SDK SDK5

UNIVERSAL WIRE CONNECTORS SDKF SDKF 5

UNIVERSAL WIRE CONNECTORS SDKF SDKF 3

UNIVERSAL WIRE CONNECTORS SDKF SDKF 2

Electro Terminal

ELECTROTERMINAL është prodhuesi kryesor austriak I prodhimit për sektorin e teknologjisë së instalimit.

Më shumë se 50 vjet të mbushura me kureshtje dhe inventivitet, i ofron tregut të gjithë produktet e komponentëve elektromekanikë për pajisje shtëpiake dhe instalime.

Në bashkëpunim me EELCTROTERMINAL, ne sjellim në treg këto produkte:

  • • Vago fleksibile
  • • Vago

Products

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL 4BE

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL S EKL 3 S

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL S EKL 2 S

CONNECTOR STRIPS POLYPROPYLENE EKL S EKL 1 S

SCREWLESS INSTALLATION CONNECTORS SDK SDK3

SCREWLESS INSTALLATION CONNECTORS SDK SDK8

SCREWLESS INSTALLATION CONNECTORS SDK SDK5

UNIVERSAL WIRE CONNECTORS SDKF SDKF 5

UNIVERSAL WIRE CONNECTORS SDKF SDKF 3

UNIVERSAL WIRE CONNECTORS SDKF SDKF 2