Don Quichotte

DON QUICHOTTE është prodhuesi udhëheqës në Holandë për produktet e instalimit.

Mbi 90 vjet kompetencë prodhuese për sistemet e fiksimit dhe instalimit për përdorim të përditshëm në: Instalimet elektrike, instalimet sanitare, industrinë e ndërtimit etj.

Ne bashkepunim me DON QUICHOTTE ju sigurojme:

  • • Fix Pin

Produktet