Hünka Kablo

HÜNKA KABLO është prodhuesi kryesor turk në fushën e kabllove.

Më shumë se 25 vjet në sektorin e prodhimit të llojeve të ndryshme të kabllove, ende i ofron tregut cilësi dhe çmime të përshtatshme.

Në bashkëpunim me HÜNKA KABLO, ne sjellim në treg këto produkte:

  • • Kabllo CCTV PVC – Për kamera të sigurisë
  • • Kabllo PVC për alarme të zjarrit
  • • Kabllo – DATA LAN
  • • Kabllo për sistemin e zërimit, në kamerat e sigurisë
  • • Kabllo me bosht të përbashkët – PVC

Produktet

DATA LAN CABLES CAT6 sFTP 24AWG

DATA LAN CABLES CAT6 FTP 24AWG

DATA LAN CABLES CAT6 UTP 24AWG

DATA LAN CABLES CAT5e sFTP 24AWG

DATA LAN CABLES CAT5e FTP 24AWG

DATA LAN CABLES CAT5e UTP 24AWG

PVC SHEATHED FIRE ALARM CABLES J-Y(st)Y

CCTV CABLES PVC ~ FOR SECURITY CAMERA CCTV 4+1 HFFR

CCTV CABLES PVC ~ FOR SECURITY CAMERA CCTV 4+1 PVC/PE

CCTV CABLES PVC ~ FOR SECURITY CAMERA CCTV 2+1 HFFR

CCTV CABLES PVC ~ FOR SECURITY CAMERA CCTV 2+1 PVC/PE

OHM COAXIAL CABLES – PVC RG6 U

ENTRYPHONE CABLES DT6 (0,22 MM2)