Emiter

EMITER është prodhuesi kryesor polak i zgjidhjeve inovative për kabinetet tuaja të shpërndarjes.

Çdo gjë në lidhje me furnizimin me energji dhe shpërndarjen e energjisë është projektuar me qasje të reja, dhe me një cilësi shumë të lartë.

Kabinetet mund të dizajnohen dhe zbatohen sipas dëshirës dhe ideve tuaja individuale.

Në bashkëpunim me EMITER, ne sjellim në treg këto produkte:

  • • Lloje të ndryshme të kabineteve

Produktet

CABINET LUZ 106 × 80 LZ 218 00

CABINET LUZ 106 × 60 LZ 216 00

CABINET LUZ 93 × 80 LZ 298 00

CABINET LUZ 93 × 60 LZ 296 00

CABINET LUZ 80 × 80 LZ 288 00

CABINET LUZ 80 × 60 LZ 286 00

CABINET LUZ 66 × 80 LZ 268 00

CABINET LUZ 66 × 60 LZ 266 00

CABINET LUZ 53 × 80 LZ 258 00

CABINET LUZ 53 × 60 LZ 256 00

CABINET LUZ 53 × 80-2 LZ 258 02

CABINET LUZ 53 × 60-2 LZ 256 02

CABINET LUZ 40 × 80 /5+3 LZ 248 50

CABINET LUZ 40 × 80 /3+5 LZ 248 30

CABINET LUZ 40 × 80 /4+4 LZ 248 40

CABINET LUZ 40 × 80 LZ 248 00

CABINET LUZ 40 × 60 LZ 246 00

CABINET LUZ 26 × 80 /4+4 LZ 228 40

CABINET LUZ 26 × 80 LZ 228 00

CABINET LUZ 26 × 60 LZ 226 00

COUNTER PLATES TLE-3F 929 9002

COUNTER PLATES T-1F 929 7002

COUNTER PLATES T-3F 929 7001

CABINET OW 40 × 60 ZW 246 00

CABINET OW 40 × 50 ZW 245 00

CABINET OW 40 × 40 ZW 244 00

CABINET KH 00